Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska

Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie

www.bok.waw.pl

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista w Dziale Księgowości

OFERTA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

           

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-       wystawianie faktur sprzedaży
-       obsługa systemu Płatnik
-       sporządzanie deklaracji ZUS
-       naliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych 
-       naliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło

-       sporządzanie umów o dzieło i zlecenia

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

-       podstawowa znajomość zagadnień księgowych
-       znajomość pakietu MS Office, Excel
-       mile widziana znajomość programu RAKS SQL

-       rzetelność, sumienność, dokładność i zaangażowanie

-       wysoka kultura osobista i komunikatywność

-       umiejętność pracy w zespole

 

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

 

Otoczenie organizacyjno-techniczne miejsca pracy:

Drzwi wejściowe do budynku, w którym mieści się Białołęcki Ośrodek Kultury pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Oferujemy:

-       konkurencyjne wynagrodzenie
-       pakiet socjalny
-       możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       życiorys
-       list motywacyjny
-       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
-       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
-       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność


Termin składania dokumentów: 28 lutego 2015 r.
Miejsce składania dokumentów:
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Van Gogha 1
03-188 Warszawa
z dopiskiem: OFERTA PRACY - BOK/6/PS/2015
 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

drukuj
Autor:
Dokument z dnia: 2014-11-11
Opublikował:
Data publikacji: 2014-11-11
Edytował:
Data edycji: 2015-02-17